zpět na Tvorba

O Lumírovi, HADRu a samizdatech

6.10.2003 zemřel dlouholetý přítel Lumír Salzman. Jeden člověk může během relativně krátké doby dát do pohybu spoustu událostí. Lumírovi se to dařilo. V té době samizdatů, pendrekového zákona, Kojzara hřímajícího z Rudého práva něco o zkažené mládeži a tzv.disidentech. Nikdo z nás tehdy netušil, že komunisté půjdou za pár let od válu.

V druhé polovině osmdesátých let jsem odjel do Prahy a zapadl do kotelny mezi skvělé lidi. Hned z první ruky dostával se mi do rukou undergroundový časopis VOKNO a literární REVOLVER REVUE. Odvážel jsem je do Havířova, kde byl hlad po čemkoliv ke čtení (dnes se říká - díra na trhu. Dřív si komunisti s trhem hlavu nelámali a některou literaturu, nebo nepohodlné autory prostě zakázali). Už nevím ve které havířovské hospodě jsem se seznámil s Lumírem Salzmanem (asi v Kosmosu). Většinou u něj jsem vysypával batoh a on se postaral o další distribuci. Nějak samovolně, mezi řečí, jsme došli k tomu, že bychom mohli vydávat i něco sami. S Lumírem vůbec šla spousta věcí dobře. Zatímco já "pařil"v Praze a do Havířova přijížděl dvakrát do měsíce, pokaždé jsem byl zvědav s čím novým přijde. Seznámil se s lidmi v Ostravě, spolupodílel se na vydávání Severomoravské pasivity. S opaváky, kteří vydávali literární časopis PROTĚJŠÍ CHODNÍK,
Lumír Salzman spoluorganizoval konspirační setkávání v Jilešovicích. Podepsal Chartu 77. Jeho okruh známých a přátel se zvětšoval. Nacházel cestu i ke starším generacím. Do HADRu přispěl i Karel Biňovec, bývalý režisér, později ostravský rozhlasový redaktor, "znormalizovaný" už v roce 69.Lumír navštěvoval paní Dolores Šavrdovou v Ostravě, u které se scházela společnost kolem Charty 77. Nevím už jistě, možná znal osobně i V.Liberdu, který vydával samizdatové reedice knih, snad už před rokem 68. Lumír začal dojíždět i do vzdálenějších měst, Lipníku nad Bečvou za T.Hradílkem (tehdejší mluvčí CH 77). Do Zlína za S.Devátým. Přivážel INFOCH (informace o Chartě 77) Magazín SPUSA (Společnost přátel USA). MAŠURKOVSKÉ PODZEMNÉ z Přerova. Časopis "TO" a SPORT (myslím, že z Brna). Já přivážel z Prahy taky víc věcí. Kromě VOKNA a RR i Lidové noviny, knihy přepsané na stroji, Bondyho, Ladislava Klímu, magnetof. pásky s nahranými přednáškami Milana Machovce, Balabána a Ladislava Hejdánka z tzv. Létajících univerzit (režimu nepohodlní, z fakult a škol vyhození učitelé a profesoři - přednášeli v soukromých bytech). Dodnes mně mrzí, že se pásky někde ztratily. Dorazily k nám i knihy ze Škvoreckého vydavatelství v Torontu. Zanedlouho jsme byli slušně zásobení "zakázanou" literaturou, která si našla dost čtenářů a protože v té době měl každý svého práskače, začala se o nás zajímat StB. Jednou po příjezdu z Prahy, jsem ve městě potkal Ivoše, který mi barvitě vylíčil jak "rohatí"tloukli na dveře našeho bytu a otravovali mou mámu.Nebylo jisté, jestli nebude následovat domovní prohlídka a brácha raději odstěhoval všechny knihy, co doma našel, někam ke známým. Lumír schovával literaturu v sousedově sklepě. Prosté a bezpečné. Složil jsem u něj "kontraband" a přes zahrádky oklikou prchal na vlakové nádraží, zpět do Prahy. Lumír zůstával v Havířově víc na ráně. I on měl za krkem strach. Říkal mi o něm, když jsme někdy později válečkem na rámečku tiskli HADR v jeho sklepě. Upatlaní od tiskařské barvy, pomáhal nám černý humor, při každém šramotu z chodby. Nulté a druhé číslo vyrobil sám (já mu jen dodával materiál). Přepisoval na psacím stroji. Jel na doraz. Když došlo na výslechy tehdejší StB, vyšetřovatelé, sotva Lumíra uviděli, protahovali ksichty. Zabejčil se. Nadiktoval jen přímo do protokolu:"Podle paragrafu 100, odstavec 2, odmítám vypovídat"a víc z něj nedostali ani slovo. Někdy těsně před listopadem 89 byli opatrní i uniformovaní příslušníci v Havířově, když někde z dlouhé chvíle perlustrovali některou máničku. Sotva se objevil Lumír, nedalo mu to, aby se nešel zeptat co se děje. Většinou se policie sebrala a dala pokoj - "Jó to víte Salzman, já o vás zavadím obuškem a zítra budu ve Svobodné Evropě", nechal se slyšet jeden z nich. Bylo to po té, co rádio Svobodná Evropa odvysílala zprávu o zátahu v Jilešovicích, kde nás vybrali estébáci a v antonech rozváželi na výslechy po okresech, kam kdo patřil. Lumír začal být známou postavou nejen v Havířově a StB otravovala častěji. Kriminál visel ve vzduchu. Naštěstí přišel listopad 89. HADR po třech číslech zanikl. Dělo se toho hodně kolem. Já začal cestovat po Evropě a Lumír musel zvolnit tempo, kvůli své nemoci. Bylo to zvláštně načasováno. Zatím co všem ostatním se otevírali nové možnosti, Lumír šel do ústraní. Naštěstí ve svobodnějších poměrech. Věděl už před tím, že se jeho zdravotní stav bude zhoršovat a přesto se nebál zasazovat o základní lidská práva a riskovat všechno to "nepohodlí" střetů se státní mocí, výslechů a případného kriminálu - ještě v době, kdy nebylo vůbec zřejmé, že se nějakého "listopadu" dočkáme. Před takovou náturou klobouk dolů.

samizdat HADR Když se na to dívám s odstupem let - časopis HADR nebyl co do obsahu velký, ani profesionálně zpracován. Editovali jsme si ho sami. Chyba, nebo překlep se musel brát s rezervou, ale i on se stal součástí sbírky československých samizdatů, kterou opečovával historik Vilém Prečan v bavorském Scheinfeldu u knížete Schwarzemberka. Ze všech měst, kde se něco dělo - byl i Havířov zastoupen. To není zase tak málo! Pár lidí ho později zahlédlo na výstavě samizdatů v Památníku českého písemnictví v Praze na Strahově. Titulní obrázek (postava v krajině paneláků a šachetních věží), který nám nakreslil Petr Kubíček, prý nešel přehlédnout. To, že se HADR dostal až na výstavu do PNP, napomohla doba jeho vzniku, kdy bylo k šíření názorů a myšlenek zapotřebí trocha odvahy a jistá umanutost. Jinak se HADR obsahem podobá z dnešního pohledu kterýmkoliv zájmovým internetovým stránkám a že jich jsou mraky...Doufám, že se tahle svoboda v našich krajích ani v budoucnu nebude vytrácet.

Pro ty mladší na vysvětlenou - Samizdat, tak se říkalo všem rukodělným, pomocí nejjednodušších kopírovacích, nebo tiskařských technik vyrobeným knihám, nebo časopisům. Do roku 89 vládla bolševická cenzura. Hromady knih i dříve vydaných, byly stahovány z prodeje i veřejných knihoven a končily ve stoupě. Našli se jedinci, kteří zakázanou literaturu přepisovali, většinou na psacích strojích, v tolika kopiích, nakolik byla poslední z nich pod kopírákem čitelná. Někdy se používal cyklostyl, nebo tzv. rámeček a tiskařská barva. Text se proklepal na psacím stroji bez pásky, na blánu. Připevněna na buben cyklostylu se roztáčela klikou. Na rámečku se k tisku používal upravený malířský váleček. Hotové a oschlé listy se různě sešívali, nebo vlepovaly do složek z tvrdého papíru. Vznikaly celé knižní edice a některé časopisy dosahovaly profesionální úrovně.

(pm)