zpět na fotogalerii

Teze pro vystoupení zástupců ObV KSČ - jakési školení pro rudé...

Nevím už komu se podařilo, někdy v druhé půlce 80 let, zachytit tenhle bolševický elaborát. Jakési teze nebo pokyny o nastoupené linii strany a vlády, které sloužily pro interní potřebu členské základny na schůzích KSČ (pro severomoravský kraj). Jedním dechem o přestavbě, demokratizaci a zároveň o vnitřním a vnějším nepříteli. Je tam zmínka o Chartě 77 až po místní kapely (ve 3 části - Černobílá televize a j.). Všimněte si, jak je v závěru (tím stranickým "ptidepe") nabádáno ke všeobecnému šmírování občanů a skoro až k udavačství. Je to špína, na kterou by se nemělo zapomínat. Naskenovalo se jen něco - jako dobový dokument to stačí. Jinak je to nuda.

teze pro vystoupení zástůpců ObV KSČ na červnových členských schůzích
1 část
2 část
3 část
4 část
5 část